Dotacje dla rolników

Program Agroenergia

Ruszył właśnie program „AGROENERGIA“ organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych, poprzez dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich. Inwestycje w odnawialne żródła energii, w tym w fotowoltaikę przyczynią się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz do poprawy jakości powietrza, Dofinansowaniem objęte są instalacje fotowoltaiczne o mocy od 50 kW do 1 MW.

Przewidziano dwie formy dofinansowania: dotację oraz pożyczkę.  

Na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł. Z kolei na pożyczki czeka do rozdysponowania 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł. Dotacje wyniosą do 40%, a pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych.

Nabór trwa od 08.07.2019 r. do 20.12.2019 r.

Kto może skorzystać z dotacji w ramach programu AGROENERGIA?

Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na której obszarze jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Chcesz wystąpić o dotację lub pożyczkę i potrzebujesz pomocy?

W Easy Power zajmujemy się kompleksowo przygotowaniem wniosków dla rolników w ramach programu „AGROENERGIA“: projektowaniem instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym, a także profesjonalnym montażem i uruchomieniem Twojej własnej elektrowni, która przyczyni się do osiągnięcia niezależności energetycznej Twojego gospodarstwa, wniesie powiew nowoczesności i zapewni Ci duże oszczędności na rachunkach za prąd.

Jeśli jesteś rolnikiem i spełniasz kryteria programu „AGROENERGIA“, zapraszamy do Easy Power, pomożemy uzyskać Ci do 40% dotacji na fotowoltaikę w Twoim gospodarstwie rolnym. Na zachodzie panele słoneczne w gospodarstwach rolnych to standard, teraz czas na polskich rolników!

Umów się na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą i skorzystaj z dofinansowania.