Program Mój Prąd

Ruszyła II edycja rządowego programu dotacji na panele słoneczne!

Chcesz otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltanicznej?

Polski rząd ogłosił kolejny nabór wniosków do programu „Mój prąd”, dzięki któremu można uzyskać do 5 tys. zł dofinansowania na instalację fotowoltaiczną. To dobra okazja, żeby zainstalować panele słoneczne, ponosząc mniejsze koszty, a w rezultacie cieszyć się tanim prądem. Wnioski o dofinansowanie na nowe (zainstalowane po 23.07.2019 roku)  i działające już instalacje można składać od 13.01.2020 do 18.12.2020 r.

Jako jedna z niewielu firm w Polsce mamy zawartą umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i możemy składać wnioski o dotację w imieniu naszych klientów!

Wykonałeś w tym roku instalację fotowoltaiczną? Możesz skorzystać z  rządowej dopłaty za naszym pośrednictwem, to znacznie ułatwia proces i skraca czas otrzymania dotacji. Pieniędzy wystarczy dla około 170 tysięcy Wnioskodawców, obowiązuje kolejność zgłoszeń – trzeba się pospieszyć!

Cel programu „Mój prąd“

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a dokładnie wsparciu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). W 2019 roku z programu skorzystało prawie 14 tys. gospodarstw domowych, które zamontowały na swoich domach instalacje fotowoltaiczne. Rząd wypłacił prosumentom na ten cel prawie 70 mln złotych. W 2020 roku w budżecie pozostało do alokacji 868 mln złotych. Trzeba się jednak spieszyć, ponieważ program stanowi silny impuls dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce i pieniędzy może nie starczyć dla wszystkich zainteresowanych.

Co zyskasz dzięki programowi „Mój Prąd“?

Zwrot do 50% kosztów inwestycji w fotowoltaikę maksymalnie 5000 zł na instalację fotowoltaiczną

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT!

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Kto może skorzystać z programu?

Aby skorzystać z programu „Mój prąd”, należy być osobą fizyczną (dopłaty są skierowane do gospodarstw domowych, a nie do firm). Moc instalacji fotowoltaicznej musi wynosić od 2 do 10 kW. Istotne jest również to, że pieniądze można uzyskać jedynie na te instalacje, których budowa została opłacona po 23 lipca 2019 roku. Jeśli faktura za elementy instalacji i robociznę została uregulowana przed 23 lipca 2019, wtedy nie będzie można liczyć na pieniądze z dotacji. Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

 

Jaką dotację można otrzymać?

W ramach programu „Mój prąd” można otrzymać dotację, czyli bezzwrotną pomoc finansową do wykorzystania w celu budowy instalacji fotowoltaicznych. Wsparcie pokryje do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie może to być kwota większa niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Z pieniędzy rządowych można sfinansować wszystkie elementy instalacji, a szczególnie: panele, inwertery, okablowanie, zabezpieczenia elektryczne, konstrukcję do paneli fotowoltaicznych, a nawet opłacić usługę montażu fotowoltaiki wykonaną przez fachowców. Dotacja ta nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym.

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

 • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej
  (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
 • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kWi jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
 • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r.i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
 • Twoja inwestycja nie jestrozbudową już istniejącej instalacji;

 

Zależy Ci na obniżeniu kosztów energii elektrycznej? Chcesz otrzymać dotację? Zgłoś się do nas – w EasyPower pomagamy przygotować wniosek i wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania finansowania.

Współpracujemy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska!

Jaką dotację można otrzymać?

W ramach programu „Mój prąd” można otrzymać dotację, czyli bezzwrotną pomoc finansową do wykorzystania w celu budowy instalacji fotowoltaicznych. Wsparcie pokryje do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie może to być kwota większa niż 5 tys. zł. Z pieniędzy rządowych można sfinansować wszystkie elementy instalacji, a szczególnie: panele, inwertery, okablowanie, zabezpieczenia elektryczne, konstrukcję do paneli fotowoltaicznych, a nawet opłacić usługę montażu fotowoltaiki wykonaną przez fachowców. Prawdopodobnie dotacja ta nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym.

Kto obsługuje program?

Obsługą programu i wypłatą dotacji będzie zajmował się wyłącznie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Należy podkreślić, że dotacja w ramach programu „Mój prąd” nie będzie przysługiwała na już działające instalacje fotowoltaiczne. Należy wykonać nową instalację. Pieniędzy nie otrzyma osoba, która będzie chciała rozbudować już istniejącą instalację o dodatkowe panele. Dotacji z programu „Mój prąd” nie będzie można łączyć z innymi dotacjami.

Jakie wymogi musi spełnić wniosek?

Wniosek o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej należy ściągnąć ze strony internetowej NFOŚiGW. Ten dokument będzie jednocześnie umową z podmiotem wypłacającym dotację. Do wypełnionego wniosku należy koniecznie dołączyć fakturę za zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z potwierdzeniem jej opłacenia (z datą po 23 lipca 2019 r.) oraz potwierdzenie wymiany licznika na dwukierunkowy (dokument wydany przez dystrybutora energii elektrycznej, np. zakład energetyczny). Tak przygotowany wniosek z załącznikami trzeba złożyć w formie papierowej osobiście w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej lub drogą pocztową.  Niestety, NFOŚiGW nie przewiduje przyjmowania wniosków w formie elektronicznej.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. Wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);

Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Zależy Ci na obniżeniu kosztów energii elektrycznej? Chcesz otrzymać dotację? Zgłoś się do nas – w EasyPower pomagamy przygotować wniosek i wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania finansowania!

Umów się na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą i skorzystaj z dofinansowania.